Zasady dofinansowania do aparatów słuchowych

Nasz placówka ma podpisaną umowę z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), dzięki czemu Pacjenci wymagający protezowania otrzymują dofinansowanie do aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów wspomagających słyszenie.

Dzieci oraz młodzież do 26 r.ż. otrzymają refundację w wysokości 3000 zł do aparatu słuchowego, oraz 60 zł do wkładki usznej. Dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych przysługuje obuusznie co 3 lata, natomiast wkładek zgodnie z zaleceniem lekarza.

Osoby dorosłe po 26 r.ż. otrzymują refundację w wysokości 1050 zł do aparatu słuchowego oraz 50 zł do wkładki usznej. Dofinansowanie przysługuje obuusznie co 5 lat.

Osoby Represjonowane oraz Inwalidzi Wojenni otrzymują dofinansowanie w wysokości 1500 zł do aparatu słuchowego, oraz 50 zł do wkładki usznej. Dofinansowanie przysługuje obuusznie co 5 lat.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby posiadające pierwszą grupę inwalidzką oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują refundację w wysokości 1050 zł do aparatu słuchowego, oraz 50 zł do wkładki usznej. Dofinansowanie przysługuje obuusznie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dodatkowo osobom z grupą inwalidzką lub orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Wysokość tej refundacji jest zróżnicowana i zależy od powiatu, w którym Pacjent stara się o dofinansowanie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy naszej firmy.

Serdecznie zapraszamy!