Badanie słuchu

Ubytki słuchu bez względu na wiek pacjenta utrudniają komunikację oraz nawiązanie nowych relacji. Dlatego stawiamy na profilaktykę, ochronę słuchu oraz szybkie rozpoznanie pierwszych objawów niedosłuchu. Kiedy warto zainteresować się profilaktycznym badaniem słuchu?

  • Kiedy nie słyszysz wypowiedzi Twojego rozmówcy i prosisz o liczne powtórzenia.
  • Kiedy masz problem, by nawiązać rozmowę w licznej grupie osób.
  • Kiedy masz wrażenie, że Twoi rozmówcy nie komunikują się jasno i wyraźnie.
  • Kiedy nie jesteś w stanie zrozumieć wypowiedzi osoby stojącej tuż za Tobą.
  • Kiedy bardzo głośno słuchasz radia i telewizji.

Dokonujemy kompleksowej oceny słuchu pacjenta i dzięki temu stawiamy trafne diagnozy.  Gwarantujemy, że dzięki zaawansowanym technologicznie sprzętom oraz wieloletniemu doświadczeniu rozpoznamy każdy ubytek słuchu. Badanie słuchu wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnego audiometru, tympanometru oraz kabiny audiometrycznej. Kompleksowe wyniki badań otrzymujemy poprzez realizację licznych testów, które mają za zadanie zaprezentować nam stan ucha środkowego i wewnętrznego, poziom jakości rozumienia mowy oraz ocenę słyszenia bardzo cichych dźwięków. Wyniki zestawu badań określają stopień ubytku słuchu oraz jego przyczyny.  Serdecznie zapraszamy na badania kontrolne dzieci, młodzież i seniorów.

 

lekarz bada pacjenta